Mapa IQ domov na Slovensku

IQ 93(139 domov)
IQ 93(177 domov)
IQ 92(145 domov)
IQ 94(154 domov)
IQ 92(300 domov)
IQ 92(173 domov)
IQ 93(163 domov)
IQ 90(138 domov)

Legenda

0 - 80
81 - 100
101 a viac