Mapa IQ domov na Slovensku

IQ 93(138 domov)
IQ 93(176 domov)
IQ 92(144 domov)
IQ 94(154 domov)
IQ 92(299 domov)
IQ 92(173 domov)
IQ 93(159 domov)
IQ 90(138 domov)

Legenda

0 - 80
81 - 100
101 a viac