Mapa IQ domov na Slovensku

IQ 93(151 domov)
IQ 93(206 domov)
IQ 93(158 domov)
IQ 94(163 domov)
IQ 93(312 domov)
IQ 92(182 domov)
IQ 94(173 domov)
IQ 90(141 domov)

Legenda

0 - 80
81 - 100
101 a viac