Mapa IQ domov na Slovensku

IQ 93(148 domov)
IQ 93(190 domov)
IQ 93(156 domov)
IQ 94(163 domov)
IQ 93(309 domov)
IQ 92(180 domov)
IQ 94(172 domov)
IQ 90(140 domov)

Legenda

0 - 80
81 - 100
101 a viac