Mapa IQ domov na Slovensku

IQ 93(143 domov)
IQ 93(180 domov)
IQ 93(149 domov)
IQ 94(156 domov)
IQ 93(306 domov)
IQ 92(174 domov)
IQ 93(166 domov)
IQ 90(138 domov)

Legenda

0 - 80
81 - 100
101 a viac