Mapa IQ domov na Slovensku

IQ 93(147 domov)
IQ 93(188 domov)
IQ 93(155 domov)
IQ 93(161 domov)
IQ 93(309 domov)
IQ 92(176 domov)
IQ 94(171 domov)
IQ 90(138 domov)

Legenda

0 - 80
81 - 100
101 a viac